Michelle.

26 tekstów – auto­rem jest Michel­le..

bez ciebie nie jes­tem kom­plet­na w za­sadzie nie ma mnie wcale
jes­tem ale nie jes­tem lecz wraz z miłością się staję

Joan­na dla mnie. Na jej prośbę ;* 

myśl
zebrała 7 fiszek • 15 kwietnia 2012, 20:26

Urodziłam się po to by umrzeć. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 września 2011, 19:27

Życie prześliz­gu­je Ci się przez pal­ce, a Ty des­pe­rac­ko za­cis­kasz pięść by je ratować 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 czerwca 2011, 18:05

Wal­cząc, o rzeczy niegod­ne wal­ki, nie widzisz te­go co masz pod nosem. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 kwietnia 2011, 18:26

Kochałeś wiele ko­biet, które nie były te­go god­ne. Tej jed­nej co pragnęła Cie z całego ser­ca, po pros­tu nie zauważyłeś. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 28 kwietnia 2011, 23:53

Od szcze­rych marzeń, wiel­kiej siły i wyt­rwałości zaczy­nają się biog­ra­fie wiel­kich ludzi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 15 lutego 2011, 09:07

Mam jed­ne­go praw­dzi­wego przy­jaciela - Boga. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 12 stycznia 2011, 19:24

Nig­dy nic nie bedzie ta­kie sa­mo. Ale to zy­cie jest naj­piek­niej­sze i to ono jest naj­wiek­szym skarbem. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 grudnia 2010, 16:44

Wytłumacz mi co znaczy miłość, ale wiesz... tak z pol­skiego na nasze.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 grudnia 2010, 19:08

Codzien­nie dos­ta­jesz mi­liony no­wych szans, których nie widzisz i najzwyczaj­niej w świecie nie wykorzystujesz... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 10 grudnia 2010, 13:50

Michelle.

"Weronika postanawia umrzeć" " Pozwól mi odejść"

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Michelle.

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Aktywność